Χαρτί
Μερικά από τα είδη του χαρτιού που εμπορευόμαστε (είτε εμπορο- βιομηχανικής είτε μετα - καταναλωτικής προέλευσης) είναι τα ακόλουθα :
Πλαστικό
Μερικά από τα είδη πλαστικού που εμπορευόμαστε (είτε εμπορο- βιομηχανικής είτε μετα - καταναλωτικής προέλευσης) είναι τα ακόλουθα :
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ